Литературни дела за прва година

1.Гилгамеш-сумерски еп

2.Стар завет( Книга за Јов, Песна над песните)

3.Нов завет (едно од четирите евангелија)

4.Старогрчки митови

5. Илијада- Хомер

6. Цар Едип- Софокле

7. Скржавец- Плаут

8. Панонски легенди

9. Тристан и Изолда- средновековен роман