Изложба на фотографии на тема ,, Мое европско Скопје,, под покровителство на Дирекција за култура и уметност на град Скопје, а во рамките на ,,Денови на европско Скопје,,
Наградени ученици:
1. Прва награда -Ебру Калинка, втора година дизајн на текстил ли облека
2. Втора награда-Шејла Алили, втора година дизајн на текстил и облека
3. Трета награда-Константин Митевски, втора година мултимедиски дизајн