Проекција на видеа креирани по предметот Видео и звук, под менторство на проф. Ристе Ставревски, и проекција на дигитални дела по предметот Дигитална уметност, под менторство на проф. Ѓорѓи Томовски