Ученичката Евдокија Стаменковска од трета година-дизајн на текстил,на 13ноемвриската меѓународна изложба под менторство на проф.Жаклина Глигориевска-Кочоска ја освои првата награда.
Додека пак под менторство на проф. Лидија Вујусиќ, прва награда освои Ана Димитриевска од втора година-графички дизајн, Теа Николова од втора година-графички дизајн освои втора награда, и Елена Стојкова-трета година-графички дизајн-втора награда