Приемниот испит ќе се одржи во

 

сабота 18.06 со почеток од 12,00

 

часот, и во понеделник 20.06 со

 

почеток во 9,00 часот