Одиме со уште награди…
Под менторство на проф. Лиле Јовановска-Арсова и проф. Жаклина Глигориевска-Кочоска, наши ученици остварија пет Први и две Втори награди на меѓународната детска ликовна изложба ФЛОРА И ФАУНА, а во организација на Детски ликовен центар