Ја посетивме изложбата посветена на големиот Дичо Зограф во Ману. Непроценливо богатство на Македонската култура. 26.10.2019