Професорите и учениците од средно уметничко ја посетија изложбата на проф. Рубенс Корубин во Чифте амам, при што проф. Рубенс Корубин одржа прекрасно предавање. 26.10.2019