ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ – Скопје – Упис во средно 22/23 – Прв циклус   Прелиминарна листа на македонски наставен јазик
Реден број ИД Име на ученикот Име на родител /старател Презиме на ученикот Основно училиште од кое доаѓа ученикот Статус на апликација Бодови од успех
1 127138 Лука Иван Бојковиќ ОУ”СТРАШО ПИНЏУР” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 75.0000000000
2 128060 Олга  Трајче Ѓоргиева ОУ”КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ” ЦЕНТАР Успешно поднесена апликација 75.0000000000
3 129258 Мина Роберто Маневска ОУ”ВЕРА ЈОЦИЌ” ГАЗИ БАБА Успешно поднесена апликација 75.0000000000
4 130188 Андреа  Кристина Зафировска Деловска ОУ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЦЕНТАР Успешно поднесена апликација 75.0000000000
5 130381 Андреј  Зоран Станковски ОУ”БРАТСТВО-МИЃЕНИ” ТЕТОВО Успешно поднесена апликација 75.0000000000
6 130721 Нина Жикица Јовановска ОУ”КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ ” К.ВОДА Успешно поднесена апликација 75.0000000000
7 130925 Кристијан Искра Вржалковски ОУ”ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ БЕРОВСКИ” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 75.0000000000
8 131043 Филип Јоаннис Константинопоулос ОУ”БРАТСТВО-МИЃЕНИ” ТЕТОВО Успешно поднесена апликација 75.0000000000
9 133642 Кристина Бојана Петровска ОУ”ДИМО ХАЏИ ДИМОВ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 75.0000000000
10 134100 Ева Виктор Георгиева ОУ”БРАТСТВО” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 75.0000000000
11 134128 Мила Сашо Андова ОУ”БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” ПРОБИШТИП Успешно поднесена апликација 75.0000000000
12 135652 Теодора Зоран Ставрова ОУ”КРСТЕ МИСИРКОВ” ГЕВГЕЛИЈА Успешно поднесена апликација 75.0000000000
13 138958 Јована Кети Качаниклиќ ОУ”АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ” САНДЕВО, ЧУЧЕР САНДЕВО Успешно поднесена апликација 75.0000000000
14 140689 Станислaва  Оливера Евтимовска ОУ”БРАТСТВО-МИЃЕНИ” ТЕТОВО Успешно поднесена апликација 75.0000000000
15 140714 Марија Горан Зафировска ОУ”КРСТЕ МИСИРКОВ” КУМАНОВО Успешно поднесена апликација 75.0000000000
16 141726 Михаела Бранко Белдедовска ОУ”ПЕТАР ПОП АРСОВ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 75.0000000000
17 141910 Тамара Виктор Живковска ОУ”ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ” МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, СТАРО НАГОРИЧАНЕ Успешно поднесена апликација 75.0000000000
18 142550 Бојан Мирче  Стојковски ОУ”КОЧО РАЦИН” ЦЕНТАР Успешно поднесена апликација 75.0000000000
19 144395 Ксенија Игор  Довезенски ОУ”ЉУБЕН ЛАПЕ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 75.0000000000
20 145292 Марија Иван Џинова ОУ”КРСТЕ МИСИРКОВ” ГЕВГЕЛИЈА Успешно поднесена апликација 75.0000000000
21 133472 Иван Соња Милошев ОУ”ТОШО ВЕЛКОВ – ПЕПЕТО” КАВАДАРЦИ Успешно поднесена апликација 74.8214285715
22 137012 Мина Илија Кирова ОУ”БЛАЖЕ КОНЕСКИ” ВЕЛЕС Успешно поднесена апликација 74.8214285715
23 131135 Ева Ирена Дохчев ОУ”СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ЦЕНТАР Успешно поднесена апликација 74.8076923078
24 131725 ЕВА ПЕЦЕ ТАНЕСКА ОУ”КОЧО РАЦИН” ПРИЛЕП Успешно поднесена апликација 74.8076923078
25 135895 Тереза Митко Тачевска ОУ”ЉУБЕН ЛАПЕ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 74.8076923078
26 135548 Ели Борис Поповска ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 74.6153846155
27 133245 ЈАНА ХРИСТИНА САМАРЏИЕВА ОУ”ПЕТАР ПОП АРСОВ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 74.4230769230
28 130599 Лина Илија Господинова ОУ”ЉУБЕН ЛАПЕ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 74.0357142858
29 141122 Александра Тони Спасовска ОУ”НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ” МАЏАРИ, ГАЗИ БАБА Успешно поднесена апликација 73.9642857142
30 133887 Марија Зорица Христовска ОУ”ДИМО ХАЏИ ДИМОВ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 73.9523809525
31 128652 Петар Александар  Тасевски ОУ”НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА-ДУЊА” К.ВОДА Успешно поднесена апликација 73.8571428572
32 131937 Теодора Никола Трајковска ООУ”БЛАЖЕ КОНЕСКИ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 73.7884615385
33 132731 Михаела Лепа Ризова ОУ”ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ” ГЕВГЕЛИЈА Успешно поднесена апликација 73.5219780220
34 142522 Елиса Суријан Асанова ОУ”ВАНЧО КИТАНОВ” ПЕХЧЕВО Успешно поднесена апликација 73.1043956042
35 140747 Андреа Александар Василевска ОУ”ЉУБЕН ЛАПЕ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 72.9285714285
36 145383 Јана Драги Илијевска ОУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” С.ОРИЗАРИ, КОЧАНИ Успешно поднесена апликација 72.8076923078
37 139576 Стефан  Ивана  Бјелиќ ОУ”ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ БЕРОВСКИ” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 72.6153846155
38 124685 Михаела Јордан Чавдарова ОУ”АНДРЕЈА САВЕВСКИ ЌИЌИШ” ТЕТОВО Успешно поднесена апликација 72.4880952380
39 139209 Мила Синиша  Ристеска ОУ”ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ” НОВО СЕЛО, Ѓ.ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 72.2902930402
40 136907 Ивона Атанас Андреевска ОУ”ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ” БУТЕЛ Успешно поднесена апликација 72.2857142858
41 127957 Јована Теодора Шалевска ОУ”ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ” ЦЕНТАР Успешно поднесена апликација 72.1510989012
42 132878 Милена Емилија Ристиќ ОУ”ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ” БУТЕЛ Успешно поднесена апликација 71.9404761905
43 138169 Јована Владимир Лазева ОУ”ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 71.9294871795
44 133336 Анастасија Зоран Јованова ОУ”КОСТА РАЦИН” ПОДАРЕШ, РАДОВИШ Успешно поднесена апликација 71.5805860805
45 130093 Кјара Емилија Шмелцеровиќ ОУ”ЉУБЕН ЛАПЕ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 71.5549450550
46 129097 Јана Дејан Зориќ ОУ”ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ БЕРОВСКИ” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 71.3942307692
47 145505 Кети Марина Тасева ОУ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВИНИЦА Успешно поднесена апликација 71.2339743590
48 133846 Настасја Борис Милевска ОУ”ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 70.8626373628
49 141331 Јана Александра Манчевска ОУ”АЦО ШОПОВ” РАДИШАНИ, БУТЕЛ Успешно поднесена апликација 70.6346153848
50 146048 Теа Ирина Спанакова ОУ”ЖИВКО БРАЈКОВСКИ” БУТЕЛ Успешно поднесена апликација 70.5837912088
51 141053 Ема Елена Илиевска ОУ”ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 70.4285714285
52 140414 Филип Тони Симоновски ОУ”АЦО ШОПОВ” РАДИШАНИ, БУТЕЛ Успешно поднесена апликација 70.2371794872
53 136380 Срна Дејан Филиповска ОУ”ДИМИТАР МИЛАДИНОВ” ЦЕНТАР Успешно поднесена апликација 70.2179487180
54 129691 ЕМА АНЃЕЛКА СТЕФАНОВСКА ОУ”БРАТСТВО-МИЃЕНИ” ТЕТОВО Успешно поднесена апликација 69.9725274728
55 129866 Иван Паул Елена Хоутхуијзен ОУ”КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ” ЦЕНТАР Успешно поднесена апликација 69.4862637362
56 139617 Благица Љупчо Цикарска ОУ”ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ” БЕРОВО Успешно поднесена апликација 69.3782051282
57 129732 МАРКО ДАНИЕЛА АНОСКИ ОУ”БРАТСТВО-МИЃЕНИ” ТЕТОВО Успешно поднесена апликација 68.6565934068
58 139959 МЕЛАНИ Саше МАНЧЕВСКА ОУ”КРСТЕ МИСИРКОВ” КУМАНОВО Успешно поднесена апликација 68.6346153848
59 131343 Елена Васил  Петровска ОУ”ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 68.3452380952
60 129062 Ивана Лазо  Мановска ОУ”СТРАШО ПИНЏУР” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 67.4478021978
61 141360 Амина Мерсин Дациќ ОУ”АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 67.4441391942
62 132863 Ана  Весна  Лукановска ОУ”СТИВ НАУМОВ” ГАЗИ БАБА Успешно поднесена апликација 67.0934065935
63 136141 Сара Александар Траиловиќ ОУ”ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ” ДЕМИР КАПИЈА Успешно поднесена апликација 66.9478021978
64 137831 Славица Димитрија Стојковска ОУ”РАЈКО ЖИНЗИФОВ” ДРАЧЕВО,К.ВОДА Успешно поднесена апликација 66.8131868132
65 129331 Сара Елиана Елена Стојчевска ОУ”ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ БЕРОВСКИ” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 66.6039377290
66 127859 Ангела  Елена Павловска ОУ”КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ ” К.ВОДА Успешно поднесена апликација 65.7875457878
67 130274 Јана Љупчо Ацески ОУ”ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 65.2994505495
68 129642 Лилиана Ели Пујовска ОУ”ВЛАДО ТАСЕВСКИ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 64.1630036628
69 131432 Мила Ирена Мавровска ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ” АЕРОДРОМ Успешно поднесена апликација 63.7518315020
70 146928 Викторија Дарко Крстевска ПОУ,,Наум Охридски,,с. Црешево Успешно поднесена апликација 62.1506410258
71 137475 Лина Дејан Митревска ОУ”ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 61.8675595240
72 125225 Маријано Aнтони  Веновски ОУ”РАЈКО ЖИНЗИФОВ” ДРАЧЕВО,К.ВОДА Успешно поднесена апликација 61.7564102562
73 138815 Максим Татјана Кралев ОУ”ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ” БУТЕЛ Успешно поднесена апликација 59.2683150185
74 132689 Деспина Весна Јовановска ОУ”КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ” К.ВОДА Успешно поднесена апликација 58.0338827838
75 145992 Клаудија Јане Ангеловска ОУ”ИЛИНДЕН” КРИВА ПАЛАНКА Успешно поднесена апликација 57.3534798538
76 137598 теодора росана капиданова ОУ”СТРАШО ПИНЏУР” НЕГОТИНО Успешно поднесена апликација 56.2820512822
77 134983 Јелена Томислав Стефановиќ ОУ”ВЛАДО ТАСЕВСКИ” КАРПОШ Успешно поднесена апликација 55.8040293040
78 146377 Михаела  Билјана  Панпур ОУ”ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ” БУТЕЛ Успешно поднесена апликација 55.4102564102
79 142110 Дарио  Христина  Смилевски ОУ”НАУМ ОХРИДСКИ” БУЛАЧАНИ, ГАЗИ БАБА Успешно поднесена апликација 53.1607142858
80 142931 Теодора Леон Јованоска ОУ”КУЗМАН ШАПКАРЕВ” ДРАЧЕВО, К.ВОДА Успешно поднесена апликација 51.9954212452
81 139246 Tamara Sasho Ivchevska ОУ”СТРАШО ПИНЏУР” ЃОРЧЕ ПЕТРОВ Успешно поднесена апликација 51.0746336998
Ученикот со реден број 82 не ги исполнува општите критериуми за полагање на приемен испит
82 136453 Александар Бошко Димитриевски  ОУ”АНДРЕЈА САВЕВСКИ ЌИЌИШ” ТЕТОВО Успешно поднесена апликација 43.6991758242
Реден број ИД Име на ученикот Име на родител /старател Презиме на ученикот Основно училиште од кое доаѓа ученикот Бодови од успех  
1 141908 Sumeja Shyret Mirjeta Shkreta ОУ”КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИТ” ЧАИР 75.0000000000