И оваа година, исто како и иминатите две години, нашето средно уметничко училиште зеде учество на Скопскиот цветен фестивал организиран од градот Скопје. Десетина ученици и професорката Тања Таневска достојно го презентираа нашето училиште. Настанот се одржа во градскиот парк на 14 и 15 Мај 2016 год.naslovna

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0