Дизајн на текстил -1 место

Графички дизајн -4 места

Дизајн на мебел, ентериер и индустриски производи -6 места

Вајарски дизајн – 7 места

 

Сите заинтересирани кандидати треба да се најават преку системот на МОН, а потоа да достават испечатена пријава и документи во училиште. Доколку документите им се веќе доставени во првиот уписен рок, нема потреба да се подигаат т.е ќе се достави само новата пријава. Исто така, уплатницата со уплатени 1000 ден ВАЖИ, и не треба да се плаќа повторно