На 21. 03. 2018. се одржа ликовна работилница „Боите на пролетта“ во соработка на ДСУЛУД „Лазар Личеноски“ и „Просветно дело“ кои го промовираа италијанскиот бренд за бои и сликарски материјали “Primo”.
Учениците од I и II година под раководство на проф. Жаклина Глигориевска-Кочоска и инспирирани од природата сликаа со материјалите од “Primo” брендот