Литературни дела за прва година 1.Гилгамеш-сумерски еп 2.Стар завет( Книга за Јов, Песна над песните) 3.Нов завет (едно од четирите евангелија) 4.Старогрчки митови 5. Илијада- Хомер 6. Цар Едип- Софокле 7. Скржавец- Плаут 8. Панонски легенди 9. Тристан и Изолда- средновековен роман