Сите ученици што неможат да се снајдат во распоредот да се обратат кај своите класни