Во деновите  06/08.03.2009 година се одржа дводневна екскурзија на ниво на цело училиште во посета на Националната галерија на Бугарија и други тековни ликовни настани во Софија.

IMG_0041