На   01.06.2011 се одржа  еднодневна  екскурзија  со посета на Галичник и св.Јован Бигорски  каде учениците  изработуваа  скици  со кои подоцна беше отворена училишна  галерија  Лазар Личеноски.

Св. Јован Бигорски (1)

Св. Јован Бигорски (2)

Св. Јован Бигорски