На 24.04.2009 година е организирано искачување на учениците и наставниците до средно Водно .

Истовремено,  дел од учениците  под менторство на наставник Сашо Барјактаров  учествуваа  во ликовен  хепенинг пред  галерија КО-РА.