На 29.10.2009 година во Музејот на современа уметност е отворена  изложба на витражи  која е завршница на предходно одржаните работилници  во музејот со заедничко учество на учениците од одделот Применето сликарство и ученици од повеќе основни училишта и сето тоа под  менторство на предметниот наставник Венко Цветков.