На 25.04.2013 година  училиштето учествувше во натпревар  по куглање одржан под покровителство на Град Скопје на ниво на Средни училишта.