Во  текот на 2006 и 2007 година беше остварена соработка на ДСУЛУД  “Лазар Личеноски” со училиштето  за применета уметност “Петар Лубарда”  од  Црна Гора. ↓ Прочитај повеќе…