На 19.10.2012 година учениците и професорите на ДСУПУ,,Лазар Личеноски,,  во рамките на седнодневната екскурзија ги посетија Шарената џамија во Тетово, Арабати баба теќето и Манастирскиот комплекс во село Лешок.