Училиштето  традиционално зема  учество на Саемот на Образование кој се одржува секоја година и на кој се представуваме со делата кои се изработени во текот на годината.

Учениците сами ја презентираат дејноста на училиштето пред заинтересираните кандидати .