Во  текот на 2006 и 2007 година беше остварена соработка на ДСУЛУД  “Лазар Личеноски” со училиштето  за применета уметност “Петар Лубарда”  од  Црна Гора.

Најпрво делегација од Лазар Личеноски составена од наставници и ученици го посети Петар Лубарда, а потоа во 2006 година  делегација од Петар Лубарда ја возврати посетата  при што и во двата случаи завршницата беше  отворање на соодветни  изложби на кои беа наградени ученици од  двете училишта,  како и разменети соодветни искуства меѓу наставниците како и учениците.

Соработка со Петар Либарда (Црна гора ) 2006 година ..

Соработка со Петар Либарда (Црна гора ) 2006 година .

Соработка со Петар Либарда (Црна гора ) 2006 година