На 27.05.2009 во Мултимедијалниот центар Мала станица се одржа завршна изложба  на училиштето за 2009 година .

Просторот беше оплеменет со  преку 150  ученички дела  изработени од учениците од  прва до  четврта година.

IMG_0028

IMG_0019

IMG_0040

IMG_0041

IMG_0042