На 02.06.2010 во  Националната Галерија  на  Македонија  објект Чифте  Амам се одржа завршна изложба   на училиштето за  2010 година .

Изложбата   ја  отвори  Директорката на Националната галерија госпоѓа Маја  Крстевска.