Во августовскиот упис слободни се следниве места:

-Вајарски дизајнер 4 (четири)

-Дизајнер за ентериер и мебел 1 (едно)